Každá podnikateľská činnosť má svoje špecifiká a tak aj naše riešenia pre Vás budú individuálne vypracovávané a pripravované podľa individuálnych požiadaviek.

Sme audítorská spoločnosť pôsobiaca na Slovensku od roku 1992.

Evidenčné číslo licencie spoločnosti, vydanej Slovenskou komorou audítorov, oprávňujúca na výkon činnosti audítora je 000234.

Veľmi radi Vám pomôžeme v ktorejkoľvek z nasledujúcej oblasti:

  • štatutárny audit individuálnej i konsolidovanej účtovnej závierky,
  • ekonomické a daňové poradenstvo,
  • vedenie účtovníctva,
  • spracovanie miezd.
Máme skúsenosti, vedomosti a pracovníkov, ktorí si pre Vás vždy nájdu čas.
Ak niečo robíme, tak s maximálnou nasadením, poriadne a hlavne včas.
Nezabúdame na to, že  stratégia, ktorá kladie dôraz na dlhodobú spoluprácu prináša úspechy. Toho najlepším dôkazom je spokojnosť našich klientov.

Správa o transparentnosti 2018