Pomenovanie spoločnosti „INTERAUDIT“ je svojím spôsobom obchodná značka pochádzajúca z krajín Beneluxu. Začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia založili partneri z Holandska (Interaudit International BV Gouda) sieť spoločností INTERAUDIT v jednotlivých regiónoch Slovenska. V rokoch 1994 až 1996 jednotlivé spoločnosti prešli do vlastníctva slovenských majiteľov.

V rokoch 2005-2011 sme boli členom celosvetovej skupiny Baker Tilly International. Baker Tilly International tvoria nezávislé audítorské, účtovnícke a poradenské spoločnosti, ktoré spája rovnaký profesionálny prístup a odbornosť v oblasti auditu, účtovníctva, poradenstva, daní a iných súvisiacich služieb vo viac ako 110 krajinách sveta s využitím bohatých medzinárodných skúseností. Skupina Baker Tilly sa radí medzi 10 najväčších audítorských skupín na svete.

V snahe priblížiť sa ku klientom máme dve oblastné zastúpenia. Naše kancelárie nájdete v mestách Bratislava i Topoľčany. Naše služby poskytujeme od roku 1992 čím sa radíme medzi prvé slovenské audítorské spoločnosti.

 

Správa o transparentnosti 2018