Bratislava

Ing. Ján Užík, PhD.
Hlavný audítor, konateľ
Absolvent vedného odboru Účtovníctvo (téma: konsolidácia účtovnej závierky) Ekonomická univerzita v Bratislave; absolvent odboru Ekonomické informácie a kontrola, Vysoká škola ekonomická v Bratislave; odborný asistent na Katedre účtovníctva, pedagogická činnosť na Univerzite Komenského v Bratislave, lektor Slovenskej Komory Audítorov a Slovenskej Komory Certifikovaných Účtovníkov; aktívna publikačná činnosť.

Licencia na výkon audítorskej činnosti číslo: 762

Ing. Ľuboš Švec
asistent audítora

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo
Ekonomická univerzita v Bratislave.

Odborný asistent na Katedre účtovníctva EU v Bratislave
lektor Slovenskej Komory Audítorov a Slovenskej Komory Certifikovaných Účtovníkov.

Aktívna publikačná činnosť.

Evidenčné číslo oprávnenia na výkon činnosť asistenta audítora: 001540

 

Mária Ďurišová
vedúca sekcie účtovníctva

Absolvent Obchodnej akadémie v Bratislave, odbor bankovníctvo.

Dlhoročná prax, bohaté praktické skúsenosti s účtovníctvom vo výrobnej a obchodnej oblasti.

Ing. Branislav Novotný
konateľ, asistent audítora

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo, Ekonomická univerzita v Bratislave.

Odborný asistent na Katedre účtovníctva EU v Bratislave; lektor Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Evidenčné číslo oprávnenia na výkon činnosť asistenta audítora: 001619

 

 

Topoľčany

Ing. Iveta Filová
asistent audítora

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo, Ekonomická univerzita v Bratislave;

Člen Slovenskej komory certifikovaných  účtovníkov – registračné číslo 955; Držiteľ Certifikátu 1. stupeň

Evidenčné číslo oprávnenia na výkon činnosti asistent audítora – 001816

Ing. Marián Šinský
daňový poradca

 

Ing. Peter Palcát
asistent audítora

Absolvent Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej Nitra

Dlhoročná prax – Ústredné daňové riaditeľstvo SR, regionálna pobočka Nitra; Všeobecná úverová banka a.s.

Evidenčné číslo oprávnenia na výkon činnosti asistenta audítora: 001014

 

Ing. Peter Dvorák
partner, audítor

Absolvent  odboru Automatizované systémy riadenia
Vysoká škola ekonomická v Bratislave

Lektor Slovenskej Komory Audítorov, Člen Slovenskej komory certifikovaných  účtovníkov

Licencia na výkon audítorskej činnosti číslo: 759