Oblasť externého vedenia účtovníctva je vzhľadom k výhodám, ktoré sú s tým spojené, jednou z najčastejšie využívaných služieb.

Vzhľadom k neustále sa meniacej legislatíve účtovných a daňových predpisov je oblasť daňového účtovníctva čoraz náročnejšou. Čím ďalej, tým viac sa však v účtovníctve kladie dôraz na jeho vypovedaciu schopnosť ako základne informácií potrebných pre správne a rýchle rozhodovanie, pri rešpektovaní všetkých daňových aspektov.

K dosiahnutiu správneho zachytenia jednotlivých účtovných prípadov je potrebné celkový systém účtovníctva vhodne nastaviť a prispôsobiť tak, aby poskytoval potrebné a v praxi využiteľné informácie, uspokojujúce každého podnikateľa.

Len tím pracovníkov s praktickými skúsenosťami, ktorý si dlhodobou a profesionálnou činnosťou dokáže osvojiť všetky potrebné predpisy a informácie, môže následne poskytnúť klientovi plnohodnotné služby.