Kategória: NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Účelom podávania súhrnného výkazu je získať informácie o dodávkach tovaru z tuzemska do iného členského štátu s oslobodením od dane a poskytnúť tieto informácie príslušným daňovým správam jednotlivých členských štátov na využitie pri daňovej kontrole u osôb, ktoré tento tovar nadobudli a mali povinnosť priznať a zaplatiť z tohto tovaru daň. Nadväzne na nové pravidlá […]

Čítať ďalej

(pohľadávky vzniknuté po 1.1.2004 vrátane)   Od 01.01.2004 Do 31.12.2007 Tvorba opravnej položky k pohľadávke zahrnutej do zdaniteľných príjmov (len na vlastné pohľadávky), ak od splatnosti uplynula doba dlhšia ako: 3 mesiace tak tvorba opravnej položky vo výške 25% 6 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške 50% 9 mesiacov tak tvorba opravnej položky vo výške […]

Čítať ďalej